ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

H εταιρεία

 

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ
ΑΦΜ: 095155855
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΑ ΖΩΗ – 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105595624-6
FAX: 2105595723

Δημοσιευμένα στοιχεία

 

Καταχωρήθηκε την 31/08/2016
Καταχωρήθηκε την 10/6/2015
Καταχωρήθηκε την 05/06/2014